Odeslat poptávku na produkt

Produkt
Innovacar F1 Force One

Innovacar F1 Force One

Innovacar
 
Jméno
Společnost
Email
Telefon
Vaše sdělení

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost iWash s. r. o., identifikační číslo 03279031, se sídlem Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 601 329 947, email info@iwash.cz (dále jen „Společnost“), zpracovává (automatizovaným, popřípadě i manuálním způsobem) jako správce za účelem:

- zasílání obchodních sdělení týkajících se předmětu činnosti Společnosti následující osobní údaje o Zájemcích (dále jen „Zájemce“)

• jméno a příjmení Zájemce
• e-mailová adresa Zájemce
• telefon Zájemce

Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze na základě souhlasu Zájemce, který je možné kdykoli odvolat dopisem, emailem nebo telefonicky. Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti Společnosti; jakmile bude souhlas odvolán, osobní údaje budou vymazány či jinak zlikvidovány.

Zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Společnost o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Od 25. 5. 2018 má Zájemce též právo na přenositelnost výše uvedených osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Společnosti a předat je jinému správci).

Dále má Zájemce právo po Společnosti požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy, pokud mu bude způsobena zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).